Dekonstruktio

Sedlmeir - DekonstruktionHelsingin yliopisto – Eksegetiikan osasto – Samoin kuin strukturalismi, myös ne keskittyivät tekstiin ja sen lukijaan, ei niinkään tekstin alkuperäiseen kirjoittajaan ja kirjoittamistilanteeseen. Jälkistrukturalismin perinnöksi puolestaan voidaan lukea dekonstruktio sekä erilaiset ideologiakriittiset ja kontekstuaaliset lähestymistavat.

Selite 1960-luvun lopulla ja 1970-luvulla Ranskassa ja Yhdysvalloissa syntynyt jälkistrukturalistinen filosofian ja kirjallisuustieteen suuntaus, joka on kiinnittänyt erityistä huomiota kirjallisuudentutkimuksen metatason ongelmiin. Dekonstruktio syntyi liikkeenä Yhdysvalloissa nk. Yalen koulukunnan piirissä 1970-luvun alussa. Dekonstruktio ilmentää humanistisissa tieteissä 1900.

Ovaska Partakoneet Luotikuja Liikenneopisto Autokoulu Martsarin liikenneopisto Oy Y-tunnus 0974092-9 Aputoiminimi {{aliasName.name}} Toimitusjohtaja Tiittanen Esko Kalevi Kieli Suomi Päätoimiala Kuljettajakoulutus (85530)

dekonstruktio [de-konstruktio] eräs filosofia n ja kirjallisuudentutkimuksen menetelmä, jossa vakiintuneita käsityksiä "puretaan". Sanamukaisesti "hajottaminen", "purkaminen".

Dekonstruktio tähtää tutkittavan ilmiön, käsitteiden ja ymmärtämisen tapojen vastakohtaisuuksien ja ristiriitaisuuksien havaitsemiseen, jäsentämiseen ja erittelyyn. Tämä tapahtuu yleensä erilaisten vastaparien hahmottamisella tutkimuskohteesta.

Sosiaalinen konstruktionismi tarkoittaa tieteenfilosofista suuntausta, jossa tiedon, todellisuuden ja sen rakenteiden ja ilmiöiden nähdään muodostuvan sosiaalisessa ja kielellisessä vuorovaikutuksessa.

Samoin kuin strukturalismi, myös ne keskittyivät tekstiin ja sen lukijaan, ei niinkään tekstin alkuperäiseen kirjoittajaan ja kirjoittamistilanteeseen. Jälkistrukturalismin perinnöksi puolestaan voidaan lukea dekonstruktio sekä erilaiset ideologiakriittiset ja kontekstuaaliset lähestymistavat.

Samoin kuin strukturalismi, myös ne keskittyivät tekstiin ja sen lukijaan, ei niinkään tekstin alkuperäiseen kirjoittajaan ja kirjoittamistilanteeseen. Jälkistrukturalismin perinnöksi puolestaan voidaan lukea dekonstruktio sekä erilaiset ideologiakriittiset ja kontekstuaaliset lähestymistavat.

Taivutus. yks. nom. konstruktio, yks. gen. konstruktion, yks. part. konstruktiota, yks. ill. konstruktioon, mon. gen. konstruktioiden konstruktioitten, mon. part.

Yle Elokuvat 2020 Kun klikkaat mitä tahansa kohtaa tällä sivulla tai “Jatka sivustolle” -painiketta, annat suostumuksesi siihen, että Microsoft. Tryffeli Suussasulavia ja makuhermoja

Dekonstruktio, joka henkilöytyy pitkälti Jacques Derridaan (1930-2004), pyrkii välttämään filosofian perinteisiä dikotomioita ja vastakkainasetteluja ja uudistamaan sen kirjoituskäytäntöjä. Siten dekonstruktio on tavallaan filosofian ja kirjallisuuden välillä -.

„Was ich Dekonstruktion nenne, kann natürlich Regeln, Verfahren oder Techniken eröffnen, aber im Grunde genommen ist sie keine Methode und auch keine wissenschaftliche Kritik, weil eine Methode eine Technik des Befragens oder der Lektüre ist, die ohne Rücksicht auf die idiomatischen Züge des Gegenstandes in anderen Zusammenhängen wiederholbar sein soll.

Tryffeli Suussasulavia ja makuhermoja hiveleviä käsintehtyjä Brunbergin konvehteja. Anna lahjaksi tai herkuttele itse. Myynnissä ainoastaan Brunbergin omissa myymälöissä Porvoossa. Nyt herkutellaan

Dekonstruktio on jälkistrukturalistisen ranskalaisfilosofi Jacques Derridan kehittämä kriittinen lukutapa. Sen tavoitteena on tuoda esiin käsityksissä ja käsitteissä piileviä ristiriitaisuuksia ja osoittaa kielen ja yleisesti merkityksen häilyvyys .Dekonstruktiosta on tullut merkittävä teoreettinen käsite mannermaisessa filosofiassa ja kirjallisuuskritiikissä sekä.

Dekonstruktio kuorii pois tekstin historialliset, ideologiset ja retoriset kerrokset ja paljastaa sen keinotekoisen kielellisen luonteen. Se uskoo voivansa paljastaa, että tekstissä on useita keskenään ristiriitaisia merkityksiä. Näin se pyrkii romahduttamaan tekstin sisältä käsin.